„A Ty wiej, wiej wietrze mój, jam przyjaciel Twój”. Warsztaty z projektowania turbiny wiatrowej

Adresaci
uczniowie przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
2 godziny
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. J. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław
Czego nauczymy?
– kluczowych zasad funkcjonowania turbiny wiatrowej,
– elementów myślenia krytycznego i kreatywnego – projektowania wiatraka,
– prototypowania i testowania projektu w tunelu aerodynamicznym 13,5 kW,
– wyciągania wniosków, wnoszenia korekt do projektu.
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Instytutu Inżynierii Rolniczej, Centrum Odnawialnych Źródeł Energii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć warsztatowych i laboratoryjnych
Wymagane dokumenty
umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia
Grupa 15-osobowa.
Koszt zajęć : 750 zł. Większa niż wskazano liczba osób w grupie każdorazowo wymaga konsultacji  (w zakresie możliwości i wymogów formalno-technicznych pracowni). Przy większej, niż wskazana, liczbie osób cena za każdą kolejną osobę wynosi 48 zł.
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
ksztalcenie.ustawiczne@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 20