Realizacje

Od 2008 r. w Sekcji Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń (wcześniej Centrum Kształcenia Ustawicznego) UPWr

  • przeszkoliliśmy ponad 11 tysięcy osób,
  • zbudowaliśmy stałą ofertę edukacyjną składającą się  z ponad 100 tytułów szkoleń, kursów, seminariów, studiów podyplomowych, choć realizowaliśmy także przedsięwzięcia edukacyjne spoza stałej oferty, tj. „szyte na miarę”,
  • stworzyliśmy i rozbudowujemy bazę trenerówunikalnych specjalistów, naukowców, praktyków z poszczególnych dziedzin kształcenia,
  • współpracujemy z ramienia UPWr ze szkołami z terenu województwa dolnośląskiego oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz popularyzacji wiedzy przyrodniczej,
  • opracowaliśmy i opublikowaliśmy 21 e-podręczników do przedmiotów przyrodniczych w zakresie kształcenia ogólnego,
  • zrealizowaliśmy z sukcesem (lub jesteśmy w trakcie realizacji) 16 projektów o charakterze edukacyjnym, finansowanych ze źródeł publicznych, o łącznej wartości ponad 17 mln zł.

Wybrane realizacje:

Seminaria branżowe „Nauka – praktyce, praktyka – nauce” dla producentów wina, hodowców roślin, sadowników i ogrodników, przetwórców ziemniaka, VII – IX 2017
Projekt edukacyjny „Techniki wspomaganego rozrodu” dla VII LO we Wrocławiu, III – VI 2017
Zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Nauka, wiedza, przyszłość” realizowanego z Fundacją Uniwersytet Dzieci, II – VI 2017
Lekcja z biologii realizowana we wrocławskim ZOO z e-podręcznikiem opracowanym przez CKU UPWr, X 2015