Konferencje

Konferencje z zakresu nauk przyrodniczych i pokrewnych umożliwiają efektywną współpracę obszarów nauki i praktyki.

XIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA – „Okres okołoporodowy u bydła, kozy, owcy, lamy i alpaki.”

Konferencja odbędzie się w Teatrze Zdrojowym w Polanicy Zdroju w dniach 23 – 25 czerwca 2016 roku.

Tegoroczna konferencja dotyczyć będzie aktualnych problemów okresu „przejściowego” u krów mlecznych, zwłaszcza o bardzo wysokiej wydajności mlecznej. Ponadto omawiane będą zagadnienia związane z hodowlą i rozrodem małych przeżuwaczy, w tym zapomnianych już trochę w Polsce owiec i kóz. Nowością będą natomiast mało znane w Polsce gatunki małych przeżuwaczy: lamy i alpaki. Te sympatyczne zwierzęta cieszą się u nas coraz to większą popularnością, wzrasta liczba hodowców utrzymujących te gatunki.
Wykłady prowadzić będą praktycy oraz naukowcy z ośrodków akademickich oraz ferm hodowlanych z kraju i zagranicy.

Organizatorzy:
– Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich UP we Wrocławiu,
– Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna,
– Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych,
– Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.