Nauka praktyce praktyka nauce

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt opracowany przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Projekt współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło finansowania: Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w działaniu M01- Transfer wiedzy i działalność informacyjna, w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Cel projektu: Dostarczenie wiedzy i narzędzi przydatnych do tworzenia sieci współpracy w sektorze rolno-spożywczym, ułatwienie wymiany fachowej wiedzy i dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich z terenu województwa dolnośląskiego.

Harmonogram działań:

Projekt jest realizowany w okresie : 01.03.2016 – 31.10.2017 r.

Kogo zapraszamy: rolników, podmioty doradcze, przedstawicieli jednostek naukowych, przedsiębiorców sektora rolno- spożywczego oraz pozostałe podmioty zainteresowane wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich z terenu województwa dolnośląskiego.

Korzyści dla uczestników projektu:

  • Możliwość poznania procedur, zasad i narzędzi niezbędnych do tworzenia sieci współpracy
  • Możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie innowacji oraz wymiany dobrych praktyk w rolnictwie i na obszarach wiejskich
  • Możliwość nawiązania efektywnej współpracy z przedstawicielami branży i uczenia się od siebie nawzajem
  • Nieodpłatnie: udział w seminarium, materiały szkoleniowe, a także nocleg i catering.

Warunki udziału: Tylko dla producentów rolnych, przedsiębiorców rolno-spożywczych, pracowników ODR i innych podmiotów zainteresowanych siecią współpracy oraz wdrażaniem innowacji w rolnictwie z terenów województwa dolnośląskiego, a także dla kadry naukowo-dydaktycznej UPWr.

Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt z:
Anna Kałuża- Handke, Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr, tel. 71 320 1000, e-mail: anna.kaluza-handke@up.wroc.pl