O nas

Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń powstała w wyniku z połączenia kilku jednostek – między innymi Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr – w Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki UPWr.

Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń:

  • Realizuje lub wspiera realizację różnych form kształcenia ustawicznego dostępnych na UPWr: studiów podyplomowych, kursów, warsztatów, szkoleń specjalistycznych, seminariów, konferencji i innych.
  • Przyczynia się do rozwoju oferty doskonalenia zawodowego i osobistego pracowników UPWr, w szczególności nauczycieli akademickich UPWr np. we wdrażaniu innowacji dydaktycznych.
  • Rozwija ofertę doskonalenia zawodowego i osobistego studentów UPWr, w zakresie komplementarnym wobec kierunków i treści kształcenia formalnego, tj. prowadzonego w ramach studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Do zadań Sekcji należy m.in.:
– badanie potrzeb szkoleniowych,
– nieustanny rozwój oferty szkoleń, kursów, konferencji i studiów podyplomowych,
– obsługa administracyjna szkoleń, kursów, konferencji i studiów podyplomowych,
– promocja oferty kształcenia ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Dostosowujemy się do Państwa potrzeb, a nasza bogata oferta edukacyjna to gwarancja nowych możliwości na rynku pracy.

Kierownik Sekcji

dr inż. Anna Ogły
e-mail: anita.ogly@upwr.edu.pl

Zespół

mgr Katarzyna Błaszczyk
tel. 71 320 10 01
e-mail: katarzyna.blaszczyk@upwr.edu.pl

mgr Anna Kałuża-Handke
tel. 71 320 51 20
e-mail: anna.kaluza-handke@upwr.edu.pl

mgr Joanna Markowska
tel. 71 320 54 81
e-mail: j.markowska@upwr.edu.pl

Referencje

Referencje 1

Referencje 2

Referencje 3

Referencje 4

Referencje 5

Referencje 6

Referencje 7