O CKU

Centrum Kształcenia Ustawicznego jest pozawydziałową jednostką organizacyjną, której zadania i zasady działania określa odrębny regulamin, wprowadzony Zarządzeniem Rektora nr 148/2011. Misją Centrum Kształcenia Ustawicznego jest wspomaganie młodzieży i osób dorosłych w uzupełnianiu wykształcenia poprzez doskonalenie kwalifikacji zawodowych, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, zdobywanie nowych zawodów oraz zmianę postaw zawodowych.

Do zadań Centrum Kształcenia Ustawicznego należy m.in.:
– badanie potrzeb szkoleniowych,
– nieustanny rozwój oferty szkoleń, kursów, konferencji i studiów podyplomowych,
– obsługa administracyjna szkoleń, kursów, konferencji i studiów podyplomowych,
– promocja oferty kształcenia ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Dostosowujemy się do Państwa potrzeb, a nasza bogata oferta edukacyjna to gwarancja nowych możliwości na rynku pracy.

Dyrektor

dr inż. Anna Ogły
e-mail: anita.ogly@upwr.edu.pl

Z-ca Dyrektora

mgr Urszula Siembieda
tel. 71 320 51 12
e-mail: urszula.siembieda@upwr.edu.pl

Sekcja organizacji szkoleń

mgr inż. Joanna Szymańska
tel. 71 320 54 81
e-mail: joanna.szymanska@upwr.edu.pl

mgr Anna Kałuża-Handke
tel. 71 320 51 20
e-mail: anna.kaluza-handke@upwr.edu.pl

mgr Anna Miechurska
tel. 71 320 54 81
e-mail: anna.miechurska@upwr.edu.pl

mgr Katarzyna Błaszczyk
tel. 71 320 10 01
e-mail: katarzyna.blaszczyk@upwr.edu.pl

mgr Joanna Markowska
tel. 71 320 10 01
e-mail: j.markowska@upwr.edu.pl

mgr Małgorzata Dobicka
tel. 71 320 51 12
e-mail: malgorzata.dobicka@upwr.edu.pl

Referencje

Referencje 1

Referencje 2

Referencje 3

Referencje 4

Referencje 5

Referencje 6

Referencje 7