Aktualności

4 stycznia 2021

Tutoring na UPWr

Serdecznie zapraszamy studentów UPWr do udziału w wyjątkowej formie kształcenia jaką jest tutoring akademicki. Projekty pn. „Mistrzowie dydaktyki” oraz „Mistrzowie dydaktyki 2” stwarzają możliwość przystąpienia do współpracy z wybranym nauczycielem akademickim naszej uczelni – tutorem – i wspólnego realizowania celów rozwojowych studenta. Więcej informacji można znaleźć na stronie: Tutor na UPWr.

1 października 2020

Połączenie jednostek organizacyjnych

Z dniem 1 października 2020 r. na mocy Zarządzenia nr 292/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nastąpiło połączenie kilku jednostek organizacyjnych, w tym Centrum Kształcenia Ustawicznego, w Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki. Od tego momentu CKU jest częścią CZiWD jako Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń. Zakres naszych działań nie zmienia się;  misją Sekcji pozostaje wspieranie różnych form kształcenia ustawicznego dostępnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

4 czerwca 2020

Szkolenie pt. „Zaliczenia i egzaminy w trybie zdalnego nauczania. Narzędzia platformy Moodle oraz G-Suite

Centrum Kształcenia Ustawicznego wraz z Centrum Kształcenia na Odległość oraz ze wsparciem Uczelnianego Centrum Informatyzacji zapraszają nauczycieli akademickich UPWr na szkolenie online pt. Zaliczenia i egzaminy w trybie zdalnego nauczania. Narzędzia platformy Moodle oraz G-Suite, które odbędzie się 9 czerwca (wtorek) w godz. 10:00 – 12:30.

W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 40 osób. Minimalna liczba osób do przeprowadzenia szkolenia – 10 uczestników. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń!

Zainteresowanych udziałem prosimy o przesłanie z imiennej poczty służbowej w domenie upwr e-maila na adres: . W temacie prosimy wpisać nazwę szkolenia.

Więcej informacji: http://www.cku.upwr.edu.pl/product/zaliczenia-i-egzaminy-w-trybie-zdalnego-nauczania-narzedzia-platformy-moodle-oraz-g-suite/

5 maja 2020

Zmiana terminów szkolenia

Informujemy, że szkolenia z zakresu obsługi Platformy kształcenia zdalnego UPWr. zostały przeniesione na przyszły tydzień:

Szkolenie 1: Platforma kształcenia zdalnego – podstawy użytkowania-  13.05.2020 (środa) w godzinach 9.00-11.00

Szkolenie 2: Platforma kształcenia zdalnego – rozszerzony zakres użytkowania – 15.05.2020 (piątek) w godzinach 9.00-11.0

Zapraszamy do zapisów!

29 kwietnia 2020

Kolejne terminy szkoleń online dla nauczycieli

Informujemy o nowych terminach szkoleń online dla nauczycieli UPWr:

Co nauczyciel akademicki powinien wiedzieć o przepisach prawa autorskiego?

07.05.2020 (czwartek) w godzinach 10.00-12.00

Jak szybko przygotować i przeprowadzić zajęcia zdalnie?

Moduł 1: G Suite najprościej – 05.05.2020 (wtorek) w godzinach 11:00 – 12:30

Moduł 3: Google Classroom – 06.05.2020 (środa) w godzinach 11:00 – 12:30

Obsługa Platformy kształcenia zdalnego UPWr.

Szkolenie 1 :Platforma kształcenia zdalnego – podstawy użytkowania-  06.05.2020 (środa) w godzinach 9.00-11.00

Szkolenie 2: Platforma kształcenia zdalnego – rozszerzony zakres użytkowania – 08.05.2020 (piątek) w godzinach 9.00-11.00

Szkolenia online dla nauczycieli UPWr zostaną zrealizowane przez aplikację Meet, która jest dostępna dla każdego pracownika uczelni w pakiecie GSuite.

Szczegółowe informacje oraz zasady rekrutacji można znaleźć na stronie:  http://www.cku.upwr.edu.pl/szkolenia/kursy-i-szkolenia/innowacyjna-dydaktyka-na-upwr/

14 kwietnia 2020

Uruchomiono dwa kolejne terminy na szkolenie Obsługa Platformy Kształcenia Zdalnego UPWr. (Moodle)

Informujemy, iż w przyszłym tygodniu odbędą się dwa szkolenia z zakresu obsługi platformy Moodle:

Środa, 22.04.2020, godz.12:00-13:30  Platforma kształcenia zdalnego – podstawy użytkowania

Piątek, 24.04.2020, godz.12:00 -13:30 Platforma kształcenia zdalnego – rozszerzony zakres użytkowania

Zapraszamy do zapisów!

Więcej informacji: http://www.cku.upwr.edu.pl/product/obsluga-platformy-ksztalcenia-zdalnego-upwr-szkolenie-on-line-dla-nauczycieli-akademickich/

9 kwietnia 2020

08 kwietnia 2020

Obsługa platformy Moodle – dodatkowe terminy

Nauczycieli akademickich, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie funkcjonowania Platformy kształcenia zdalnego UPWr. zapraszamy do zapisów na szkolenie. Wprowadzono do oferty dwa dodatkowe terminy:

Platforma kształcenia zdalnego – podstawy użytkowania,  środa, 15.04.2020, godz. 12:00 – 13:00

Platforma kształcenia zdalnego – rozszerzony zakres użytkowania, piątek, 17.04.2020, godz. 12:00-13:00

Więcej informacji: http://www.cku.upwr.edu.pl/product/obsluga-platformy-ksztalcenia-zdalnego-upwr-szkolenie-on-line-dla-nauczycieli-akademickich/

06 kwietnia 2020 

Dodatkowe terminy szkolenia z zakresu praw autorskich. 

Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniem  Co nauczyciel akademicki powinien wiedzieć o przepisach prawa autorskiego przygotowanym dla nauczycieli akademickich UPWr. informujemy, że trzeci, dodatkowy termin szkolenia to  czwartek (09.04.2020) , godz. 9:30-11:30.

Zapraszamy do zapisów!

Kontakt: Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr
Anna Miechurska
cku@upwr.edu.pl
tel. 71 320 54 81, 501 611 897

03 kwietnia 2020

Już w najbliższy poniedziałek odbędzie pierwsze szkolenie dla nauczycieli UPWr. nt. Co nauczyciel akademicki powinien wiedzieć o przepisach prawa autorskiego?

Szkolenie obejmuje dwa moduły tematyczne:

 1. Przedmiot i podmiot prawa autorskiego,
 2. Ochrona praw autorskich

Uczestnicy zapoznają się z następującymi kwestiami: co podlega ochronie autorskoprawnej, czym się różnią prawa autorskie osobiste i prawa autorskie majątkowe, na czym polega prawo do integralności utworu, czy wszystkie elementy prezentacji podlegają ochronie, jakie są regulacje w odniesieniu do prac licencjackich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych, jak poprawnie cytować, problematyka plagiatu, dozwolonego użytku, pól eksploatacji oraz licencji do celów naukowych i dydaktycznych

Szkolenie zostanie zrealizowane przez aplikację Meet, która jest dostępna dla każdego pracownika uczelni w pakiecie GSuite.

Można wziąć udział jednym z dwóch proponowanych terminów: poniedziałek, 6 kwietnia 2020 r., w godz. 9.30-11.30 lub środa, 8 kwietnia 2020 r., w godz. 9.30-11.30.

Po zakończeniu szkolenia dla uczestników przewidziany jest pakiet indywidualnych, bezpłatnych konsultacji z prawnikiem z zakresu przepisów prawa autorskiego.

Więcej informacji: http://www.cku.upwr.edu.pl/product/co-nauczyciel-akademicki-powinien-wiedziec-o-przepisach-prawa-autorskiego-szkolenie-on-line-dla-nauczycieli-upwr/

02 kwietnia 2020

Uruchomiliśmy zapisy na szkolenie z Obsługi Platformy kształcenia zdalnego UPWr.

Szkolenie jest przygotowane w dwóch stopniach trudności – podstawowym i rozszerzonym. Każde ze szkoleń ma część teoretyczną i praktyczną.

Terminy

 • Szkolenie 1: Platforma kształcenia zdalnego –  podstawy użytkowania, środa, 8.04.2020 r., w godz. 12:00 – 13:00
 • Szkolenie 2: Platforma kształcenia zdalnego – rozszerzony zakres użytkowania, piątek 10.04.2020 r. w godz. 12.00-13.00.

Celem szkolenia w wersji podstawowej jest zapoznanie nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Przyrodniczym z tworzeniem elementarnych zasobów i aktywności na platformie UPWr.

Celem szkolenia w wersji rozszerzonej jest zapoznanie nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Przyrodniczym z tworzeniem bardziej zaawansowanych zasobów i aktywności na platformie, a także z dokumentowaniem procesu dydaktycznego.

Szkolenie jest prowadzone przez pracowników Centrum Kształcenia na Odległość.

W obydwu szkoleniach może uczestniczyć maksymalnie 20 nauczycieli akademickich. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń! Zainteresowanych udziałem prosimy o przesłanie z imiennej poczty służbowej w domenie upwr e-maila na adres: ckno@upwr.edu.pl. Udział w szkoleniu mogą wziąć zarówno ci prowadzący, którzy już mają swoje kursy na platformie, jak i ci, którzy planują je założyć.

Szkolenie zostanie przeprowadzone za pomocą aplikacji  Meet, która jest dostępną dla każdego pracownika uczelni w pakiecie GSuite. Aby wziąć w nim udział, trzeba dysponować komputerem (telefonem, tabletem) z dostępem do Internetu, wyposażonym w kamerę i mikrofon.

Więcej informacji:
http://www.cku.upwr.edu.pl/product/obsluga-platformy-ksztalcenia-zdalnego-upwr-szkolenie-on-line-dla-nauczycieli-akademickich/

31 marca 2020

Nowe szkolenia w ofercie CKU dla nauczycieli UPWr.

Rozpoczęliśmy od 31.03.2020 r. szkolenia on-line skierowane do nauczycieli akademickich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania i realizacji wykładów i ćwiczeń zdalnie aby wesprzeć naszych dydaktyków w realizowaniu zajęć metodami zdalnymi w czasie pandemii .

W przygotowaniu również szkolenie z zakresu praw autorskich i obsługi platformy Moodle. Więcej szczegółów wkrótce!

Zachęcamy do śledzenia strony CKU.  O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zajęcia online realizowane będą w grupach ok. 20 osobowych.

W ofercie CKU:

Szkolenia on-line z serii: Jak szybko przygotować i przeprowadzić zajęcia zdalnie? 

Szkolenia poprowadzi Uczelniane Centrum Informatyzacji, w szczególności pracownicy Sekcji Digitalizacji.

Szkolenie obejmuje 3 moduły tematyczne:

Moduł 1:GSuite najprościej

 • Funkcjonalności wybranych aplikacji dostępnych w uczelnianym pakiecie GSuite, w szczególności Hangouts Meet, Dysk Google, Kalendarz Google,
  •  Demonstracja krok po kroku jak korzystać z ww. narzędzi, aby przygotować i przeprowadzić zajęcia o charakterze wykładowym i ćwiczeniowym,
  •  Praca na realnych materiałach – przykładowy wykład lub/i ćwiczenie przygotowane na oczach uczestników szkolenia do natychmiastowego zastosowania,
  •  Pytania i odpowiedzi.

Moduł 2: OBS Studio

 • Instalacja oprogramowania, przygotowanie i realizacja wideo, udostępnianie pliku,
  •  Pytania i odpowiedzi.

Moduł 3: Google Classroom

 • Szczegółowa demonstracja krok po kroku jak zakładać grupę, udostępniać materiały, przeprowadzać zajęcia,
  •  Praca na realnych materiałach – przykładowy wykład lub/i ćwiczenie przygotowane i udostępnione dla konkretnej grupy,
  •  Pytania i odpowiedzi.

Terminy szkoleń:

 • Moduł 1:GSuite najprościej –  wtorek, 31 marca 2020 r., godz. 11.-12.30
  •  Moduł 2: OBS Studio –  środa, 01 kwietnia 2020 r., godz. 11.-12.30
  •  Moduł 3: Google Classroom –  czwartek, 02 kwietnia 2020 r., godz. 11.-12.30Kolejne terminy:
  •  Moduł 1: GSuite najprościej –  piątek, 03.04.2020 r., w godz. 10.00-11.30
  •  Moduł 1: GSuite najprościej – poniedziałek, 06.04.2020 r., w godz. 11.00-12.30
  •  Moduł 2: OBS Studio –  piątek, 03.04.2020 r., w godz. 14.00-15.30
  •  Moduł 3: Google Classroom – piątek,03.04.2020 r. , w godz. 12.00-13.30
  •  Moduł 3:Google Classroom – poniedziałek, 06.04.2020 r., w godz. 13.00-14.30

Więcej informacji:  www.cku.upwr.edu.pl/product/zajecia_zdalne/

Kontakt:

Kontakt: Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr
Anna Miechurska
cku@upwr.edu.pl
tel. 71 320 54 81, 501 611 897