Obsługa Platformy kształcenia zdalnego UPWr. Szkolenie on-line dla nauczycieli akademickich

0

Cel
Szkolenie jest przygotowane w dwóch stopniach trudności – podstawowym i rozszerzonym. Każde ze szkoleń ma część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna jest przedstawiana podczas webinarium, natomiast część praktyczną uczestnicy będą mieli za zadanie wykonać w przeciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia. Każdy z uczestników otrzyma na skrzynkę mailową informację zwrotną co do wykonanego zadania.

Celem szkolenia w wersji podstawowej jest zapoznanie nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Przyrodniczym z tworzeniem elementarnych zasobów i aktywności na platformie UPWr.

Celem szkolenia w wersji rozszerzonej jest zapoznanie nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Przyrodniczym z tworzeniem bardziej zaawansowanych zasobów i aktywności na platformie, a także z dokumentowaniem procesu dydaktycznego.

Szkolenie jest prowadzone przez pracowników Centrum Kształcenia na Odległość.

Uczestnicy i warunki udziału
 • W obydwu szkoleniach może uczestniczyć maksymalnie 20 nauczycieli akademickich. Udział w szkoleniu mogą wziąć zarówno ci prowadzący, którzy już mają swoje kursy na platformie, jak i ci, którzy planują je założyć.
 • Szkolenie zostanie przeprowadzone za pomocą aplikacji  Meet, która jest dostępną dla każdego pracownika uczelni w pakiecie GSuite. Aby wziąć w nim udział, trzeba dysponować komputerem (telefonem, tabletem) z dostępem do Internetu, wyposażonym w kamerę i mikrofon.
Rekrutacja
Do udziału w szkoleniach zapraszamy nauczycieli akademickich UPWr. Można zgłosić się na wybrane szkolenie – podstawowe, rozszerzone lub na obydwa. Grupa szkoleniowa na każdym poziomie liczy maksymalnie 20 osób. O udziale zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Zainteresowanych udziałem prosimy o przesłanie z imiennej poczty służbowej w domenie upwr e-maila na adres: cku@upwr.edu.pl, w temacie proszę wpisać, które szkolenie Państwa interesuje – podstawowe, rozszerzone czy obydwa. Jeśli nie mają Państwo konta na platformie, to prosimy o podanie numeru legitymacji pracowniczej. 

Zakwalifikowani do udziału zostaną zaproszeni poprzez Kalendarz Google do udziału w szkoleniu lub powiadomieni o terminie drogą mailową.

Terminy
Uwaga! Zmiana terminów szkolenia:

 • Szkolenie 1: Platforma kształcenia zdalnego – podstawy użytkowania-  13.05.2020 (środa) w godzinach 9.00-11.00
 • Szkolenie 2: Platforma kształcenia zdalnego – rozszerzony zakres użytkowania – 15.05.2020 (piątek) w godzinach 9.00-11.00
Program – założenia
Szkolenie 1: Podstawowa obsługa Platformy kształcenia zdalnego UPWr

 • Przywitanie uczestników.
 • Prezentacja – teoretyczne informacje na temat platformy kształcenia zdalnego oraz nauczania zdalnego.
 • Przejście do kursu szkoleniowego.
 • Omówienie funkcjonalności takich zasobów i aktywności jak:
  • głosowanie (lista obecności),
  • forum,
  • czat,
  • etykieta,
  • plik,
  • strona,
  • książka,
  • zadanie.
 • Obsługa platformy:
  • dodawanie tematów do kursu,
  • ukrywanie/duplikowanie aktywności,
  • ograniczanie dostępu do zasobów.
 • Demonstracja tworzenia powyższych zasobów i aktywności.
 • Omówienie zadania do wykonania dla uczestników szkolenia.
 • Pytania i odpowiedzi.

Szkolenie 2: Rozszerzona obsługa Platformy kształcenia zdalnego UPWr

 • Przywitanie uczestników.
 • Prezentacja – teoretyczne informacje na temat platformy kształcenia zdalnego oraz nauczania zdalnego.
 • Przejście do kursu szkoleniowego.
 • Omówienie funkcjonalności takich zasobów i aktywności jak:
  • słownik pojęć,
  • quiz.
 • Obsługa platformy:
  • tworzenie grup,
  • praca w grupie,
  • oceny.
 • Demonstracja tworzenia powyższych zasobów i aktywności.
 • Omówienie zasad dokumentowania procesu dydaktycznego.
 • Omówienie zadania do wykonania dla uczestników szkolenia.
 • Pytania i odpowiedzi.
Kontakt
Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr
Anna Miechurska
cku@upwr.edu.pl
tel. 71 320 54 81