Założenie i prowadzenie działalności rolnej

470

Adresaci
producenci rolni, domownicy gospodarstw rolnych, ekonomiści branży rolnej i spożywczej, doradcy rolniczy
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
12 godzin
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25 lub Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach, ul. Pawłowicka 87/87,101 51-250 Wrocław
Program
– Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
– Wymogi związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej
– Działalność gospodarcza w kraju
– Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw
– Obowiązki prowadzących działalność gospodarczą
– Pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy UE na funkcjonowanie gospodarstwa
– Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie rolnym
– Efektywność inwestycji w rolnictwie
– Modernizacja gospodarstw
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi oraz doktoranci Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć zarówno dla studentów jak i osób spoza społeczności akademickiej.
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Grupa minimum 12 osobowa.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 20