„Zdrowa owca” to widać słychać i czuć. Jak rozpoznać i interpretować zachowania owiec

Adresaci
Uczniowie techników weterynaryjnych
Data
Do uzgodnienia
Czas trwania
4 godziny dydaktyczne
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Stacja Badawczo-Dydaktyczna w Swojczycach
Program
Część teoretyczna:
Omówienie kluczowych zmysłów (wzrok, słuch, węch, wyczuwanie feromonów)
Omówienie instynktów – matczyny, przywódczy, przetrwania oraz zachowań z nimi związanych
Interpretacja i omówienie przykładów.
Część praktyczna:
Przedstawienie miejsc feromonowych w ciele owcy.
Pokazanie zachowań w stadzie.
Omówienie przykładów zachowań, ich interpretacja i zaproponowanie podjęcia kroków.
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Swojczycach
Wymagane dokumenty
 Zamówienie szkolenia
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Koszt 1700 zł/grupę.
Grupa maksymalnie 15 osobowa.
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 27 C
50-375 Wrocław
ksztalcenie.ustawiczne@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 20