Szkolenie z wykorzystania narzędzia Slack + dodatek Microsoft Teams

Cel
Szkolenie ma na celu zapoznanie się z filozofią programu Slack, służącego do komunikacji w ramach różnych zespołów projektowych. Dodatkiem do spotkania będzie omówienie wykorzystania aplikacji Microsoft Teams w komunikacji zespołowej. 

Szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną, podczas której uczestnicy wykonują zadania na komputerach według instruktażu.

Uczestnicy i warunki udziału
Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich pracowników uczelni i studentów, którzy pragną rozwinąć swoje kompetencje w ramach korzystania z platformy Slack służącej do zarządzania grupą projektową.

Szkolenie planowane jest w formie stacjonarnej. 

Minimalna grupa do zainicjowania szkolenia to 6 osób, maksymalna to 21.

Rekrutacja
Zgłoszenie należy wysłać do 14.04.2023, do godz. 16:00, wykorzystując poniższy formularz Google:
https://forms.gle/zidYkHHewMxNGbPk7
Liczy się kolejność zgłoszeń!
Terminy
SSzkolenie odbędzie się w terminie::

  • 18.04.2023 r. (wtorek),  godz. 10:00–11:30

Zajęcia będą prowadzone w sali komputerowej 405 w budynku CDN.

Program-założenia
  • Wstęp – Sposoby komunikacji z zespołem projektowym.
  • Rejestracja, logowanie i konfiguracja.
  • Interfejs główny.
  • Tworzenie i edycja kanałów.
  • Komunikacja – chat i rozmowy głosowe.
  • Slack na innych platformach.
  • Dodatek: Microsoft Teams – wykorzystanie.
Kontakt
Sekcja Digitalizacji i Technologicznego Wsparcia Dydaktyki CZiWD, tel. 71 320 1019, digitalizacja@upwr.edu.pl