Szkolenia indywidualne z zakresu: pielęgnacji, opieki, żywienia i aspektów prawnych przy hodowli owiec i kóz

600

Wypełnij kartę zgłoszenia, a jeśli masz pytania zostaw swoje dane - oddzwonimy!
Karta zgłoszeniaZapytaj o szczegóły
Cel szkolenia
poszerzanie wiedzy z zakresu: pielęgnacji, opieki, żywienia i aspektów prawnych przy hodowli owiec i kóz
Adresaci
 wszyscy zainteresowani tematyką
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
od 4 do 8 godzin dydaktycznych
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Propozycja tematów szkoleń
 1. Zabiegi higieniczne, praca z owcą – korekcja racic, sprzęt zootechniczny, kolczykowanie, strzyżenie owiec (maj-październik).
 2. Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt – rozpoznawanie podstawowych zachowań, symptomów, objawów (cały rok).
 3. Rozród – planowanie stanówki, wykoty, łączenie w pracy do rozrodu, spokrewnienie, postępowanie przed i po wykotowe (marzec-kwiecień).
 4. Żywienie owiec – omówienie zapotrzebowania żywieniowego owiec, pasz, zabiegów agrotechnicznych.
 5. Dokumenty i postępowanie administracyjne (cały rok).
 6. Dobrostan zwierząt – aspekty prawne, praktyki hodowlane, utrzymanie zwierząt – systemy chowu (cały rok).
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Swojczycach.
Informacje dodatkowe
 • każdy uczestnik szkolenia otrzyma świadectwo ukończenia wystawione przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na podstawie art. 162 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668).
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
tel. 71 320 10 01

Karta zgłoszenia  Sposób finansowania
  Jestem świadomy/świadoma mojego prawa dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również oświadczam, że podanie tych danych było dobrowolne.