Rolnictwo ekologiczne

315

Adresaci
doradcy rolniczy, działkowcy, ogrodnicy, producenci rolni, sadownicy
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
8 godzin
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Rolniczy Zakład Doświadczalny Swojec, ul. Wschodnia 68,51-250 Wrocław
Program
– historia, definicje założenia
– uregulowania prawne
– stan rolnictwa ekologicznego w Polsce i na świecie
– praktyczne aspekty uprawy roślin
– nawożenie i ochrona roślin
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi oraz doktoranci Katedry Kształtowania Agroekosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć.
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@upwr.edu.pl
tel./fax 71 320 51 20