Mało znane warzywa i rośliny przyprawowe oraz kwiaty jadalne

160

Adresaci
działkowcy, floryści, producenci rolni, zielarze
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
5 godzin
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Stacja Badawcza w Psarach
Program
– charakterystyka gatunków
– wymagania siedliskowe, możliwość uprawy w warunkach klimatu umiarkowanego
– uprawa,
– wykorzystanie (walory odżywcze, dietetyczne, kosmetyczne).
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć.
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Grupa 20 osobowa.
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 20