Ochrona środowiska (zagospodarowanie odpadów)

210

Adresaci
branża gospodarki odpadami, doradcy rolniczy, ekolodzy
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
3 godziny
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25 lub Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach, ul. Pawłowicka 87/87,101 51-250 Wrocław
Program
– generowanie odpadów,
– selektywna zbiórka odpadów,
– recykling,
– sposoby unieszkodliwiania odpadów
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi oraz doktoranci Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć.
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Szkolenie wyjazdowe, transport zorganizowany
Zajęcia realizowane od maja do października
Kontakt
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@upwr.edu.pl
tel./fax 71 320 51 20