Rachunkowość i analiza finansowa przedsiębiorstwa/gospodarstwa rolnego

475

Adresaci
doradcy rolniczy, ekonomiści branży rolnej i spożywczej, producenci rolni, księgowi branży rolnej i spożywczej, domownicy gospodarstw rolnych, producenci rolni
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
8 godzin
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25 lub Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach, ul. Pawłowicka 87/87,101 51-250 Wrocław
Program
– Plan rozwoju gospodarstwa
– Majątek gospodarstwa rolnego i źródła jego finansowania
– Biznes plan w działalności rolniczej
– Koszty i przychody działalności rolniczej
– Greening
– Bilans i rachunek wyników
– Efektywność ekonomiczno – finansowa przedsiębiorstwa rolnego
– Sprawozdawczość finansowa gospodarstwa
– Studium przypadku
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi oraz doktoranci Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć zarówno dla studentów jak i osób spoza społeczności akademickiej.
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Grupa minimum 12 osobowa.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 20