Zaawansowane funkcje aplikacji ZOOM – sposób na wzbogacenie zajęć dydaktycznych

0

Cel
Szkolenie zostało przygotowane dla nauczycieli akademickich, którzy znają już aplikację ZOOM, ale chcieliby w dalszym ciągu zgłębiać swoją wiedzę z zakresu funkcjonalności tego narzędzia.

Celem szkolenia jest przedstawienie zaawansowanych funkcji programu, dzięki czemu nauczyciele akademiccy będą mogli prowadzić spotkania wideo dostosowane zarówno do własnych potrzeb, jak i do oczekiwań studentów. Na szkoleniu nauczyciele akademiccy będą poinstruowani, w jaki sposób np. udostępniać filmy w aplikacji, organizować pracę w grupach czy używać tablicy.

Szkolenie jest prowadzone przez pracowników Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki.

Uczestnicy i warunki udziału
W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 40 osób. Minimalna liczba osób do przeprowadzenia szkolenia – 10 uczestników.

Zainteresowanych udziałem prosimy o przesłanie z imiennej poczty służbowej w domenie upwr e-maila na adres: cku@upwr.edu.pl, w temacie proszę wpisać nazwę szkolenia.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez platformę Meet. W ramach ćwiczeń, uczestnicy zostaną również poproszeni o uruchomienie spotkania w Zoom.
Uczestnicy zakwalifikowani do udziału zostaną zaproszeni poprzez Kalendarz Google do udziału w szkoleniu lub powiadomieni o terminie drogą mailową. Oprócz linku do spotkania uczestnicy otrzymają także instrukcję zakładania konta w aplikacji ZOOM w formie pliku pdf. oraz dostęp do materiałów instruktażowych dla tego narzędzia na Platformie kształcenia zdalnego.

Terminy
    • do ustalenia po zrekrutowaniu grupy
Program – założenia
  1. Wstęp
  2. Omówienie konfiguracji specjalistycznych ustawień w aplikacji Zoom.
  3. Demonstracja dodawania kontaktów, tworzenia grup.
  4. Interfejs aplikacji – demonstracja funkcjonalności takich jak udostępnianie plików multimedialnych, komunikacja na czacie, używanie tablicy.
  5. Demonstracja dzielenia uczestników spotkania na grupy – pokoje.
  6. Praca grupowa w aplikacji Zoom
  7. Podział uczestników szkolenia na grupy i realizacja zadania.
  8. Dyskusja.
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
tel. 71 320 10 01
cku@upwr.edu.pl