Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości. Program zaawansowany (dla studentów/ek)

0

Cel
Udział w „Warsztatach z zakresu przedsiębiorczości” umożliwi Ci poszerzenie wiedzy oraz zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie generowania pomysłów i modeli biznesowych, tworzenia strategii rozwojowych, między innymi w oparciu o innowacyjne metodologie rozwoju startupów.

Zaawansowany program warsztatów – to krok dalej w porównaniu z tematyką poruszaną w ramach obowiązkowego przedmiotu z zakresu przedsiębiorczości, realizowanego w ramach kształcenia na studiach I stopnia UPWr. Oferta jest skierowana do studentek i studentów zdecydowanych na efektywny rozwój własnej kariery biznesowej.

Uczestnicy i warunki udziału
 • 60 osób – studentek i studentów studiów stacjonarnych II stopnia lub/i jednolitych studiów magisterskich na UPWr, którym do zakończenia kształcenia pozostało maksymalnie 2 semestry,
 • którzy złożą w terminie rekrutacji (rekrutacja przedłożona do dnia 31.01.2022 r.) komplet dokumentów rekrutacyjnych: Ankieta kwalifikacyjnaFormularz zgłoszeniowy, Oswiadczenie_o_przetwarzaniu_danych_zad_4_PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, a także zaświadczenie  o średniej ocen za ostatni rok akademicki i niezaleganiu z opłatami w stosunku do UPWr
 • dodatkowe punkty rekrutacyjne mogą uzyskać osoby z niepełnosprawnościami lub/i działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Sprawdź szczegóły w Regulaminie uczestnictwa w szkoleniach.

UWAGA!!! Osoby biorące udział w szkoleniach Akademii Liderów – TOP 50 INNOVATORS w roku 2020 oraz biorące udział w szkoleniach z Wyceny technologii/broker technologii w roku 2021 nie mogą brać udziału w ww. szkoleniach.

Przebieg rekrutacji
Skany (lub zdjęcia) wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych prześlij na adres email: rekrutacja.power@upwr.edu.pl  Rekrutacja przedłożona do dnia 31.01.2022. 

Oryginały dokumentów trzeba będzie dostarczyć do Sekcji Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń, Gmach Główny, ul. C.K. Norwida 25, pok. 319 (III piętro) przed rozpoczęciem szkoleń.

Nie musisz wypełniać danych w formularzach, które dla ułatwienia zaznaczyliśmy jasnoszarym kolorem. Jeśli masz pytania co do wypełnienia dokumentów – skontaktuj się z: Anna Kałuża-Handke, email: rekrutacja.power@upwr.edu.pl, tel. 71 320 51 20.

Realizacja
 • warsztaty są realizowane w 3 grupach szkoleniowych po 20 osób,
 • 76 h zajęć dla każdej grupy (2 dni po 6 h i 8dni po 8 h),
 • forma szkolenia: on-line.
Program 
 • Generowanie pomysłów biznesowych (8h)
 • Metody tworzenia nowych produktów (8h)
 • Tworzenie efektywnych modeli biznesowych – Business Model Canvas (24h)
 • Finansowanie działalności biznesowej – Źródła przychodów w biznesie (12h)
 • Weryfikacja hipotez i założeń w kontekście  rynku i produktu (8h)
 • Strategie  komunikacji  produktu i marki (16h)
Ważne dokumenty
Kontakt
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław
W sprawie rekrutacji: Anna Kałuża-Handke, email: rekrutacja.power@upwr.edu.pl, tel. 71 320 5120
W sprawach merytorycznych: Magdalena Gawron-Gajgał, e-mail: magdalena.gawron-gajgal@upwr.edu.pl, tel. 603 637 370
Dofinansowanie
Projekt pn. „POWER na UPWr – kompleksowy program rozwoju uczelni”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, przewiduje między innymi intensywne działania szkoleniowe podnoszące kompetencje biznesowe studentek i studentów UPWr.