Zrównoważony rozwój

185

Adresaci
działkowcy, ekolodzy, ogrodnicy, producenci rolni, sadownicy
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
3 godziny
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25 lub Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach, ul. Pawłowicka 87/87,101 51-250 Wrocław
Program
– Idea i cele rozwoju zrównoważonego,
– Wyzwania w zakresie rozwoju zrównoważonego 20 lat po Rio de Janeiro,
– Instrumenty zarządzania środowiskiem,
– Wybrane wymagania prawne przedsiębiorstw z zakresu ochrony środowiska w Polsce
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi oraz doktoranci Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć.
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Szkolenie wyjazdowe, transport zorganizowany
Zajęcia realizowane od maja do października
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@upwr.edu.pl
tel./fax 71 320 51 20