Zasady uprawy roli i pielęgnacja gleby w integrowanej produkcji roślinnej

120

Adresaci
doradcy rolniczy, działkowcy, ogrodnicy, producenci rolni, sadownicy
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
2 godziny
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Rolniczy Zakład Doświadczalny Swojec, ul. Wschodnia 68,51-250 Wrocław
Program
– agrotechniczne zabiegi chroniące glebę,
– dobra praktyka rolnicza w ochronie gleby
– definicja struktury roli,
– skład agregatowy gleby,
– wodoodporność agregatów glebowych,
– metody badania trwałości agregatów glebowych,
– próba szpadlowa,
– polowa ocena sprawności gleby wg Joachima Brunotte
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi oraz doktoranci Katedry Kształtowania Agroekosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć.
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@upwr.edu.pl
tel./fax 71 320 51 20