Jak sprawić, żeby kwas nie był kwaśny? Określanie pH roztworów i reakcje zobojętniania z obliczeniami

Adresaci
Uczniowie starszych klas szkół podstawowych,  uczniowie szkół średnich
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
2 godziny
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25
Program
– określanie pH roztworów wodnych soli, kwasów i zasad za pomocą wskaźników i papierków wskaźnikowych
– określanie pH roztworów wodnych soli, kwasów i zasad przy pomocy pH-metrów
– zapis reakcji zobojętniania
– zapis reakcji hydrolizy soli
– obliczenia dotyczące sporządzania roztworów kwasów i zasad o odpowiednim stężeniu
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi oraz doktoranci Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć laboratoryjnych.
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Grupa max 15-osobowa.
Koszt zajęć: 750 zł. Opłata za zajęcia laboratoryjne jest stała i nie zależy od ilości uczestników.
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
ksztalcenie.ustawiczne@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 20