Kiszonki – samo zdrowie. Wycieczka edukacyjna

60

Wypełnij kartę zgłoszenia, a jeśli masz pytania zostaw swoje dane - oddzwonimy!
Karta zgłoszeniaZapytaj o szczegóły
Adresaci
uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych
Data
do uzgodnienia (wrzesień-listopad)
Czas trwania
4 godziny
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Stacja Badawczo-Dydaktyczna Roślin Warzywnych i Ozdobnych w Psarach, ul. Główna 50
Cel
– zdobycie umiejętności zbioru późnych warzyw z produkcji ekologicznej,
– poznanie procesu przygotowania warzyw do spożycia,
– poznanie procesów ekologicznych zachodzących w trakcie tworzenia kiszonki.
Program
  1. Przedstawienie celu zajęć.
  2. Rozdanie narzędzi ogrodniczych.
  3. Praca w szklarni i na świeżym powietrzu – zbiór warzyw i ziół.
  4. Wykonanie kiszonek.
  5. Zajadanie przygotowanych potraw.
Kadra
Pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Wymagane dokumenty
zamówienie szkolenia / umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Zajęcia odbywają się w grupach min. 20-osobowych.
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 20

 

Karta zgłoszenia    Sposób finansowania
    Jestem świadomy/świadoma mojego prawa dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również oświadczam, że podanie tych danych było dobrowolne.