Kiszonki – samo zdrowie. Wycieczka edukacyjna

Adresaci
uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych
Data
do uzgodnienia (wrzesień-listopad)
Czas trwania
4 godziny
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Stacja Badawczo-Dydaktyczna w Swojczycach
Cel
– zdobycie umiejętności zbioru późnych warzyw z produkcji ekologicznej,
– poznanie procesu przygotowania warzyw do spożycia,
– poznanie procesów ekologicznych zachodzących w trakcie tworzenia kiszonki.
Program
  1. Przedstawienie celu zajęć.
  2. Rozdanie narzędzi ogrodniczych.
  3. Praca w szklarni i na świeżym powietrzu – zbiór warzyw i ziół.
  4. Wykonanie kiszonek.
  5. Zajadanie przygotowanych potraw.
Kadra
Pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Wymagane dokumenty
zamówienie szkolenia / umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Maksymalna wielkość grupy: 20 osób

Koszt 4-godzinnych zajęć:  przy grupie do 20-osób – 1800 zł;
                                                   przy grupie do 10 osób -1500 zł,
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
ksztalcenie.ustawiczne@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 20