Zostań eksperymentatorem – oglądaj świat w powiększeniu! Przygotowywanie preparatów i obserwacje mikroskopowe

Adresaci
uczniowie starszych klas szkół podstawowych, uczniowie szkół średnich
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
2 godziny
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25
Program
– pyłek roślin w świetle mikroskopu – dlaczego nas uczula?- przygotowywanie preparatów z pyłku z wykorzystaniem różnych barwników, wykonanie rysunków i zdjęć – obserwacje mikroskopowe
– jak zbudowany jest liść rośliny, co go okrywa z obu stron? przygotowanie preparatów i obserwacje kształtów komórek epidermy, włosków z wykorzystaniem mikroskopu lub binokularu
– rola aparatów szparkowych w wymianie gazowej i transpiracji – wykonanie preparatów, obserwacje i wykonanie rysunków
– jak roślina rośnie? – obserwacje stref merystematycznych
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Katedry Genetyki, Hodowli roślin i Nasiennictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć laboratoryjnych
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Grupa max 15-osobowa
Koszt zajęć: 825 zł. Opłata za zajęcia laboratoryjne jest stała i nie zależy od ilości uczestników.
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
ksztalcenie.ustawiczne@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 20