Owady wokół nas, czyli jak rozpoznać szkodnika

Adresaci
uczniowie szkół średnich
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
2 godziny
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 24a, 50-363 Wrocław
Program
-zapoznanie uczniów z olbrzymią bioróżnorodnością owadów, w szczególności gatunków szkodliwych, zagrażających roślinom uprawnym i ogrodniczym, a także z organizmami pożytecznymi, które mogą być wykorzystywane do biologicznego zwalczania szkodników.
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Katedry Ochrony Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć laboratoryjnych
Wymagane dokumenty
umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Grupa 15-osobowa
Koszt zajęć : 750 zł. Większa niż wskazano liczba osób w grupie każdorazowo wymaga konsultacji  (w zakresie możliwości i wymogów formalno-technicznych pracowni). Przy większej, niż wskazana, liczbie osób cena za każdą kolejną osobę wynosi 48 zł.
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
ksztalcenie.ustawiczne@up.wroc.pl
tel. 71 320 51 20