Przygotowanie pacjenta i chirurga do zabiegu chirurgicznego

Adresaci
uczniowie szkół średnich, uczniowie kształcący się w zawodzie technik weterynarii
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
2 godziny
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 47, 50-366 Wrocław
Program
– omówienie narzędzi chirurgicznych,
– pomoc w nagłych przypadkach chirurgicznych.
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Katedry i Kliniki Chirurgii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć laboratoryjnych
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Grupa max 15 osobowa. Koszt zajęć : 750 zł.
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
ksztacenie.ustawiczne@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 20