Dlaczego satelity nie spadają nam na głowy?

Adresaci
Uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII, uczniowie szkół średnich
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
2 godziny
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25 (wykład+warsztaty)
Program
– Siłą dośrodkowa w ruchu po okręgu – to znamy ze szkoły
– Dlaczego z podstawowego programu fizyki wyrzucono siłę odśrodkową?
– Dlaczego woda nie wylewa się z wirującego wiadra?
– Nie mieszać różnych punktów widzenia: inercjalne i nieinercjalne układy odniesienia i siły bezwładności
– Wirówka – różnorakie zastosowania
– Wirówka – doświadczenia uczniowskie rozwiązujące nietuzinkowe problemy – tylko warsztaty na miejscu
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Katedry Fizyki i Biofizyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć laboratoryjnych.
Wymagane dokumenty
umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Grupa 15-osobowa.
Koszt zajęć : 750 zł. Większa niż wskazano liczba osób w grupie każdorazowo wymaga konsultacji  (w zakresie możliwości i wymogów formalno-technicznych pracowni). Przy większej, niż wskazana, liczbie osób cena za każdą kolejną osobę wynosi 48 zł.
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
ksztalcenie.ustawiczne@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 20