Oznaczanie zawartości witaminy C w roślinach

Adresaci
uczniowie
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
2 godziny
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 24 a, Wrocław
Program
– Rola witaminy C w organizmie
– Kolorometryczne oznaczanie kwasu askorbinowego
– Obliczanie zawartości witaminy w przeliczeniu na 100 g materiału roślinnego
Kadry
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Katedry Żywienia Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć laboratoryjnych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Grupa max 15-osobowa.
Koszt zajęć : 750 zł. Opłata za zajęcia laboratoryjne jest stała i nie zależy od ilości uczestników.
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
ksztalcenie.ustawiczne@up.wroc.pl
tel./fax 71 320 51 20