Oszczędzaj energię, zbieraj na kino

Adresaci
uczniowie przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
2 godziny
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. J. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław
Program
– praktyczne sposoby ograniczenia zużycia energii w domu,
– analiza dobrych nawyków i zachowań w planowaniu budżetu domowego,
– dbanie o środowisko – proste działania.
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Instytutu Inżynierii Rolniczej, Centrum Odnawialnych Źródeł Energii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć laboratoryjnych
Wymagane dokumenty
umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Grupa 15-osobowa.
Koszt zajęć : 750 zł. Większa niż wskazano liczba osób w grupie każdorazowo wymaga konsultacji  (w zakresie możliwości i wymogów formalno-technicznych pracowni). Przy większej, niż wskazana, liczbie osób cena za każdą kolejną osobę wynosi 48 zł.
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
ksztalcenie.ustawiczne@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 20