Czym pachną pomarańcze, cynamon i kminek? Izolowanie związków zapachowych z produktów spożywczych

Adresaci
 uczniowie starszych klas szkół podstawowych, uczniowie szkół średnich
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
3 godziny
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław
Program
-zapoznanie się z różnymi technikami otrzymywania związków zapachowych ze źródeł naturalnych,

-poznanie wpływu budowy na właściwości zapachowe związków oraz funkcji związków zapachowych najczęściej występujących w produktach spożywczych

Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć laboratoryjnych
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Grupa max 15-osobowa.
Koszt zajęć: 1110 zł. Opłata za zajęcia laboratoryjne jest stała i nie zależy od ilości uczestników.
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
ksztalcenie.ustawiczne@upwe.edu.pl
tel. 71 320 51 20