Barwniki roślinne – ekstrakcja, rozdzielanie, fluorescencja i oznaczanie zawartości chlorofili

Adresaci
uczniowie szkół średnich
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
3 godziny
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 24 a, Wrocław
Program
– Fizjologiczna rola barwników roślinnych
– Ekstrakcja barwników z materiału roślinnego
– Oznaczenie zawartości chlorofili w liściach roślin
Kadry
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Katedry Żywienia Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć laboratoryjnych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Grupa  15 osobowa. Koszt zajęć: 960 zł. Większa niż wskazano liczba osób w grupie każdorazowo wymaga konsultacji  (w zakresie możliwości i wymogów formalno-technicznych pracowni). Przy większej, niż wskazana, liczbie osób cena za każdą kolejną osobę wynosi 62 zł.
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@upwr.edu.pl
tel./fax 71 320 51 20