Wspomaganie rozrodu u zwierząt-wprowadzenie

Adresaci
uczniowie szkół średnich, uczniowie kształcący się w zawodzie technik rolnik oraz technik weterynarii
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
2 godziny (wykład z pokazem w laboratorium)
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, Wrocław
Program
– Metody pobierania gamet męskich i żeńskich
– Cechy nasienia różnych gatunków zwierząt
– Metody oceny jakości nasienia różnych gatunków zwierząt
– Metody krótko- i długoterminowej konserwacji nasienia
– Sztuczna inseminacja
– Metody zapłodnienia pozaustrojowego
– Transfer zarodków
– Kriokonserwacja oocytów i zarodków
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć.
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Grupa max 15-osobowa
Koszt zajęć: 750 zł. Opłata za zajęcia laboratoryjne jest stała i nie zależy od ilości uczestników.
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
ksztalcenie.ustawiczne@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 20