Co nam dają owce? Warsztaty z obróbki wełny i zwiedzanie owczarni. Wycieczka edukacyjna

Adresaci
uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
4 godziny
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Rolnicze Centrum Wiedzy i Kształcenia Praktycznego w Swojcu, ul.Wschodnia 68, 51-513 Wrocław
Program
– ciekawostki o wełnie owczej, zasady funkcjonowania owczarni – warsztaty z obróbki wełny
– odwiedziny w owczarni, karmienie stada
Kadra
Pracownicy naukowo-dydaktyczni Zakładu Hodowli Drobiu Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt posiadające bogatą wiedzę oraz doświadczenie w hodowli owiec.
Wymagane dokumenty
zamówienie na szkolenie/umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
Informacje dodatkowe
 Cena za szkolenie 2350 zł dla grupy do 30 osób, za każdą kolejną osobę 70 zł, ale grupa nie większa niż 40 osób; grupa poniżej 15 osób cena za szkolenie 1600 zł
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
ksztalcenie.ustawiczne@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 20