Co nam dają owce? Warsztaty z obróbki wełny i zwiedzanie owczarni. Wycieczka edukacyjna

60

Wypełnij kartę zgłoszenia, a jeśli masz pytania zostaw swoje dane - oddzwonimy!
Karta zgłoszeniaZapytaj o szczegóły
Adresaci
uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
4 godziny
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Rolnicze Centrum Wiedzy i Kształcenia Praktycznego w Swojcu, ul.Wschodnia 68, 51-513 Wrocław
Program
– ciekawostki o wełnie owczej, zasady funkcjonowania owczarni – warsztaty z obróbki wełny
– odwiedziny w owczarni, karmienie stada
Kadra
Pracownicy naukowo-dydaktyczni Zakładu Hodowli Drobiu Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt posiadające bogatą wiedzę oraz doświadczenie w hodowli owiec.
Wymagane dokumenty
zamówienie na szkolenie/umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
Informacje dodatkowe
Zajęcia odbywają się w grupach min.20-osobowych (max 30-osobowych).
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
ksztalcenie.ustawiczne@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 20

Karta zgłoszenia    Sposób finansowania
    Jestem świadomy/świadoma mojego prawa dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również oświadczam, że podanie tych danych było dobrowolne.