Elektroforeza jako narzędzie w biologii molekularnej

Adresaci
uczniowie szkół średnich
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
2 godziny
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 2, Wrocław
Program
– zapoznanie uczniów z zasadą rozdziału cząsteczek biologicznych na podstawie wielkości
– omówienie zasad teoretycznych elektroforezy agarozowej
– zapoznanie uczniów z innymi przykładami elektroforezy (polikarylamidowej, kapilarnej)
– praktyczne przygotowanie żelu agarozowego do elektroforezy
– praktyczne zapoznanie z zasadami nastawienia elektroforezy
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Katedry Genetyki, Hodowli roślin i Nasiennictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć laboratoryjnych
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Grupa max 15-osobowa.
Koszt zajęć: 825 zł. Opłata za zajęcia laboratoryjne jest stała i nie zależy od ilości uczestników.
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
ksztalcenie.ustawczne@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 20