Rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów. Zajęcia edukacji przyrodniczej na ścieżce edukacyjnej.

Adresaci
uczniowie przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych
Data
do uzgodnienia; optymalne terminy, ze względu na dostępność materiału edukacyjnego: wrzesień – październik oraz kwiecień – czerwiec
Czas trwania
2 godziny
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Arboretum – Ośrodek Badań Dendrologicznych w Pawłowicach, Centrum Edukacyjno-Rozwojowe Pałac Wrocław Pawłowice, ul. Pawłowicka 87/89,101 51-250 Wrocław
Czego nauczymy?
– rozpoznawania elementów budowy drzew i krzewów,
– rozpoznawania podstawowych gatunków drzew i krzewów,
– zakładania zielnika,
– praktycznego zdobywania wiedzy w Arboretum (zajęcia mogą być uzupełnione o przejście ścieżką edukacyjną, w zależności od warunków pogodowych).
Kadra
Pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, specjalizujący się w obszarze dendrologii
Wymagane dokumenty
umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia
Grupa 15-osobowa.
Koszt zajęć : 750 zł. Większa niż wskazano liczba osób w grupie każdorazowo wymaga konsultacji  (w zakresie możliwości i wymogów formalno-technicznych pracowni). Przy większej, niż wskazana, liczbie osób cena za każdą kolejną osobę wynosi 48 zł.
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
ksztalcenie.ustawiczne@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 20