Co zyskujemy a co tracimy budując w Polsce elektrownię jądrową?

Adresaci
uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII, uczniowie szkół średnich
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
2 godziny
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, Wrocław
Program
– Czy potrzebujemy w Polsce elektrowni jądrowych? – dyskusja za i przeciw
– Ekonomiczne aspekty energetyki jądrowej
– Społeczny odbiór energetyki jądrowej
– Czego uczą nas awarie w Czarnobylu i Fukushimie?
– Czy możliwe jest powtórzenie się awarii z Czarnobyla lub Fukushimy w naszej elektrowni jądrowej?
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Katedry Fizyki i Biofizyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć.
Wymagane dokumenty
umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Grupa 15-osobowa.
Koszt zajęć : 750 zł. Większa niż wskazano liczba osób w grupie każdorazowo wymaga konsultacji  (w zakresie możliwości i wymogów formalno-technicznych pracowni). Przy większej, niż wskazana, liczbie osób cena za każdą kolejną osobę wynosi 48 zł.
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
ksztalcenie.ustawiczne@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 20