Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie

398

Adresaci
ogrodnicy, sadownicy, producenci rolni, doradcy rolniczy
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
12 godzin
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25 lub Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach, ul. Pawłowicka 87/87,101 51-250 Wrocław
Program
– Ryzyko w prowadzeniu działalności rolniczej
– Inwestycje w rolnictwie
– Dywestycje
– Przedsiębiorstwa rolne w kraju
– System ubezpieczeń rolniczych
– Skutki niekorzystnych zjawisk pogodowych dla rolnictwa światowego
– Ryzyko kursowe
– Kontrakty future
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi oraz doktoranci Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć zarówno dla studentów jak i osób spoza społeczności akademickiej.
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Grupa minimum 12 osobowa.
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 20