Zaliczenia i egzaminy w trybie zdalnego nauczania. Narzędzia platformy Moodle oraz G-Suite

0

Cel
Szkolenie zostało przygotowane dla nauczycieli akademickich, którzy chcą przeprowadzić kolokwium lub egzamin za pomocą różnych narzędzi wykorzystywanych w kształceniu zdalnym, ze szczególnym uwzględnieniem uczelnianej platformy kształcenia zdalnego. Jest ono skierowane zarówno do tych nauczycieli, którzy mają już kursy na platformie, jak i do tych, którzy po raz pierwszy mają z nią styczność.
Celem szkolenia jest przedstawienie nauczycielom możliwości narzędzi kształcenia zdalnego w celu przeprowadzenia egzaminu w jak najbezpieczniejszych warunkach.
Szkolenie poprowadzą pracownicy Centrum Kształcenia na Odległość i Sekcji Digitalizacji.
Program
 1. Wstęp
 2. Przegląd narzędzi G-Suite i Moodle
 3. Przeprowadzanie egzaminów w nauczaniu zdalnym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (Moodle, G’Suite).
 4. Nieetyczne zachowania studentów podczas egzaminowania i potencjalne czynniki sprzyjające tym postawom.
 5. Czynniki zmniejszające ryzyko zachowań nieetycznych podczas egzaminów.
 6. Organizacja egzaminu w trybie zdalnym w różnych grupach: duża grupa studentów, mała liczba studentów (do 10-15), pojedynczy student.
 7. Organizacja platformy egzaminacyjnej c19a.
 8. Organizacja  bazy pytań na platformie kształcenia zdalnego, wprowadzanie pytań do bazy.
 9. Konfiguracja ustawień quizu z naciskiem na zachowanie bezpieczeństwa przeprowadzanego egzaminu.
 10. Ustawienia bezpiecznego okna.
 11. Demonstracja tworzenia pytań testowych na platformie kształcenia zdalnego.
 12. Informacje praktyczne o Classroomie
 13. Najważniejsze zagadnienia z zakresu metodyki tworzenia zadań testowych (teoretyczny poradnik dla nauczycieli).
 14. Dyskusja.
Uczestnicy i warunki udziału
W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 40 osób. Minimalna liczba osób do przeprowadzenia szkolenia – 10 uczestników.

Zainteresowanych udziałem prosimy o przesłanie z imiennej poczty służbowej w domenie upwr e-maila na adres: cku@upwr.edu.pl, w temacie prosimy wpisać nazwę szkolenia.

Szkolenie zostanie przeprowadzone na platformie Moodle. Dane do logowania są następujące:
login – numer legitymacji pracowniczej,
hasło – ckno numer legitymacji pracowniczej.

Prosimy o niepodawanie osobom postronnym swojego hasła. System wymusi zmianę po pierwszym logowaniu.

Zakwalifikowani do udziału zostaną zaproszeni poprzez Kalendarz Google do udziału w szkoleniu lub powiadomieni o terminie drogą mailową. Oprócz linku do spotkania uczestnicy otrzymają także adres platformy.

Termin
9 czerwca 2020 w godzinach 10.00-12.30
Kontakt
Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr
Anna Kałuża-Handke
cku@upwr.edu.pl
tel. 71 320 10 00