Szkolenie E-learning z Moodle-platforma szkoleniowa od podstaw-poziom podstawowy

0

Cel
Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli akademickich z tworzeniem elementarnych zasobów i aktywności na platformie Moodle.
Szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną, podczas której uczestnicy wykonują akcje na komputerach według instruktażu. Dodatkowo szkolenie kończy zadanie do samodzielnego wykonania przez uczestników.
Udział w szkoleniu zapewnia nauczycielom akademickim rozwój umiejętności wykorzystania platformy e-learningowej w ramach prowadzonych zajęć na platformie Moodle, a jednocześnie gwarantuje samodzielność w prowadzeniu kursu online w sytuacji wynikającej z zaostrzenia restrykcji epidemiologicznych.
Uczestnicy i warunki udziału
Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich prowadzących, którzy pragną nabyć podstawowe kompetencje z obsługi platformy e-learningowej Moodle. 

Szkolenie planowane jest w formie stacjonarnej, uwzględniającej obowiązujące zalecenia sanitarne. Minimalna grupa do zainicjowania szkolenia to 6 osób, maksymalna – 21. 

Rekrutacja
Zgłoszenie należy wysłać do 26.11.2021 na adres mailowy: ksztalcenie.ustawiczne@upwr.edu.pl
Liczy się kolejność zgłoszeń!
Terminy
Szkolenie odbędzie się 03.12.2021 r. (piątek),  godz. 9:00 – 12:30 

Zajęcia prowadzone  z zachowaniem obowiązujących zaleceń sanitarnych w sali komputerowej 405 w budynku CDN. W przypadku wystąpienia dodatkowych restrykcji i niemożliwości przeprowadzenia szkolenia w sali, warsztaty zostaną zrealizowane za pomocą programu Zoom.

Program – założenia
1. Wprowadzenie.
2. Struktura kursu:
– układ platformy
– edycja tematów w kursie
– etykieta
3. Komunikacja w kursie, wsparcie reaktywne, dyskusja:
– głosowanie
– forum
4. Zasoby, wsparcie wyprzedzające:
– plik
– strona
– książka
5. Aktywności, aktywizacja studentów:
– zadanie
– quiz
6. Ustawienia dostępności.
7. Ewaluacja procesu nauczania – sprawdzanie ocen uczestników kursu
8. Zadanie dla uczestników szkolenia.
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
tel. 71 320 10 01, ksztalcenie.ustawiczne@upwr.edu.pl