Bogactwo gatunkowe ptaków użytkowych i ozdobnych

30

Adresaci
uczniowie kształcący się w zawodzie technik weterynarii
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
2 godziny
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 38C, 51-630 Wrocław
Program
– praktyczne zapoznanie uczniów z różnorodnością pokrojową i użytkową gatunków ptaków użytkowych i ozdobnych
– poznanie fachowej nomenklatury zootechnicznej dotyczącej pokroju ptaków
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Instytutu Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Grupa min. 20-osobowa
Kontakt
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@up.wroc.pl
tel. 71 320 51 20