Hydroponiczna uprawa roślin

590

Adresaci
floryści, sadownicy
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
6h dydaktycznych
Forma  szkolenia
on-line, wykład i pokaz
Program
– co to jest hydroponika?
– podłoża i naczynia do upraw hydroponicznych
– pożywki, skład i obliczanie
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Grupa min. 7 osób.
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 20