Jajo kurze źródłem zdrowia i życia. Wykład z pokazem

27

Adresaci
uczniowie przedszkoli i klas 1-3 szkoły podstawowej
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
1 godzina
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. J. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław
Czego nauczymy?
– zapoznamy z fenomenem budowy i składu jaja kurzego,
– obserwowania różnorodności barw skorupy, kształtu i wielkości jaj ptaków dziko żyjących,
– rozpoznawania jaj konsumpcyjnych i wylęgowych.
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Instytutu Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć warsztatowych i laboratoryjnych
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia
grupa min. 15-osobowa
Kontakt
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 20