Łamanie szyfru. Etykiety na produktach żywnościowych

36

Adresaci
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, szkolne koła przyrodnicze
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
3 godziny
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25 lub Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach, ul. Pawłowicka 87/87,101 51-250 Wrocław
Program
– analiza składów wybranych produktów- nauka czytania etykiet i wyciągania wniosków z zapisów

– znakowanie żywności w świetle prawa

– stworzenie własnego produktu z odpowiednią etykietą

Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi oraz doktoranci Katedry Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć.
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Grupa min. 15-osobowa.
Kontakt
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@up.wroc.pl
tel. 71 320 51 20