Ochrona i renowacja zbiorowisk łąkowych cennych przyrodniczo

140

Adresaci
doradcy rolniczy, działkowcy, producenci rolni, sadownicy
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
3 godziny
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25 lub Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach, ul. Pawłowicka 87/87,101 51-250 Wrocław
Program
– Łąki ekstensywnie użytkowane w porównaniu do intensywnie użytkowanych
– Typy łąk ujętych w sieci Natura 2000
– Sposoby skutecznej ochrony łąk ekstensywnie użytkowanych
– Metody renowacji i odtwarzanie łąk o wysokiej różnorodności biologicznej
Kadry
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Katedry Kształtowania Agroekosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć laboratoryjnych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Grupa 20 osób
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Kontakt
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@up.wroc.pl
tel./fax 71 320 51 20