Ogrodnictwo wobec inwazyjnych gatunków roślin

140

Adresaci
doradcy rolniczy, działkowcy, ogrodnicy, producenci rolni
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
3 godziny
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25 lub Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach, ul. Pawłowicka 87/87,101 51-250 Wrocław
Program
– Definicja gatunków inwazyjnych
– Proces inwazji
– Przykłady gatunków inwazyjnych w Polsce
– Zasady postępowania z inwazyjnymi gatunkami roślin w ogrodnictwie
– Metody i koszty zwalczania gatunków inwazyjnych
Kadry
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Katedry Kształtowania Agroekosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Grupa 20 osób
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Kontakt
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@up.wroc.pl
tel./fax 71 320 51 20