Pierwsze kroki w ZOOMie

0

Cel

Szkolenie zostało przygotowane dla nauczycieli akademickich, którzy chcą przeprowadzić wideo spotkanie w czasie rzeczywistym ze studentami za pomocą aplikacji ZOOM, a nigdy nie mieli do czynienia z tym narzędziem.

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych funkcji programu oraz zapoznanie pracowników ze sposobem zakładania spotkania w aplikacji. Na szkoleniu nauczyciele akademiccy będą również poinstruowani, w jaki sposób mogą zintegrować ZOOMa z pocztą uczelnianą.

Uczestnicy i warunki udziału
W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 40 osób. Minimalna liczba osób do przeprowadzenia szkolenia – 10 uczestników.

Zainteresowanych udziałem prosimy o przesłanie z imiennej poczty służbowej w domenie upwr e-maila na adres: cku@upwr.edu.pl, w temacie proszę wpisać nazwę szkolenia.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez platformę Meet. W ramach ćwiczeń, uczestnicy zostaną również poproszeni o uruchomienie spotkania w Zoom.

Rekrutacja
Do udziału w szkoleniach zapraszamy nauczycieli akademickich UPWr.

Zakwalifikowani uczestnicy zostaną zaproszeni poprzez Kalendarz Google do udziału w szkoleniu lub powiadomieni o terminie drogą mailową. Oprócz linku do spotkania uczestnicy otrzymają także instrukcję zakładania konta w aplikacji ZOOM w formie pliku pdf. oraz dostęp do materiałów instruktażowych dla tego narzędzia na Platformie kształcenia zdalnego.

Terminy
  • do ustalenia po zrekrutowaniu grupy.
Program – założenia
 1. Wstęp
 2. Zoom – przedstawienie aplikacji.
 3. Zoom a Meet – porównanie funkcjonalności.
 4. Strona internetowa zoom.us– integrowanie aplikacji zoom z pocztą uczelnianą, konfigurowanie profilu oraz ustawień.
 5. Pobieranie aplikacji Zoom.
 6. Podstawowe funkcje aplikacji Zoom.
 7. Zakładanie spotkanie za pomocą aplikacji Zoom.
 8. Zadanie dla uczestników spotkania.
 9. Dyskusja
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
tel. 71 320 10 01, cku@upwr.edu.pl