Co nauczyciel akademicki powinien wiedzieć o przepisach prawa autorskiego? Szkolenie on-line dla nauczycieli UPWr

0

Cel
Szkolenie obejmuje 2 moduły tematyczne:
Moduł 1 : Przedmiot i podmiot prawa autorskiego,
Moduł 2: Ochrona praw autorskichSzkolenie prowadzi dr Ewa Chwałko – dyrektor Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.Udział w szkoleniu umożliwia znalezienie odpowiedzi na pytania: co podlega ochronie autorskoprawnej, czym się różnią prawa autorskie osobiste i prawa autorskie majątkowe, na czym polega prawo do integralności utworu, czy wszystkie elementy prezentacji podlegają ochronie,  jakie są regulacje w odniesieniu do prac licencjackich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych, jak poprawnie cytować, problematyka plagiatu, dozwolonego użytku, pól eksploatacji oraz licencji do celów naukowych i dydaktycznych.Uczestnicy szkolenia mogą wziąć udział w sesji Q&A. Pytania związane ze stosowaniem i ochroną praw autorskich można kierować na adres: cku@upwr.edu.pl. Odpowiedzi udzielone przez ekspertów – prawników specjalizujących się w prawie autorskim i prawach pokrewnych – opublikujemy na stronie internetowej. 
Program – założenia
Moduł 1: Przedmiot i podmiot prawa autorskiego

Czym jest prawo autorskie? Co podlega ochronie autorsko prawnej a co nie podlega? Czym są dobra niematerialne? Kto jest podmiotem praw autorskich? Kiedy osoba staje się współautorem? Czym są prawa autorskie osobiste? Czym są prawa autorskie majątkowe?

Moduł 2: Ochrona praw autorskich

Czym jest integralność utworu i prawo do zachowania integralności utworu? Czym są pola eksploatacji? Czym są dozwolony użytek i swoboda cytowania? Licencje do celów naukowych i dydaktycznych. Naruszenia, zwłaszcza plagiat. Roszczenia.

Pobierz nagranie z sesji szkoleniowej.

Rekrutacja
Do udziału w szkoleniach zapraszamy nauczycieli akademickich UPWr. Grupa szkoleniowa  liczy maksymalnie 20 osób. O udziale zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Zainteresowanych udziałem prosimy o przesłanie z imiennej poczty służbowej w domenie upwr e-maila na adres: cku@upwr.edu.pl

Szkolenie zostanie zrealizowane przez aplikację Meet, która jest dostępna dla każdego pracownika uczelni w pakiecie GSuite.

Terminy:
Zmiana terminu:
Czwartek, 14.05.2020 w godzinach 10.00-12.00
Kontakt
Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr
Anna Miechurska
cku@upwr.edu.pl
tel. 71 320 54 81