Spektroskopia optyczna

Adresaci
Uczniowie szkół średnich, nauczyciele fizyki, rodzice i opiekunowie uczniów, szkolne koła zainteresowań
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
2 godziny
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25 (wykład+warsztaty)
Program
– Światło białe – czy coś takiego w ogóle istnieje?
– Zjawisko i prawa załamania światła
– Dlaczego światło się załamuje? – doświadczenia grupowe tylko przy formie warsztatów
– Dyspersja optyczna i jej obserwowane następstwa
– Zastosowania analizy widmowej – przykłady, przy formie warsztatów doświadczenia-obserwacje.
– Dyspersja światła w przyrodzie.
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Katedry Fizyki i Biofizyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć.
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Grupa max 15-osobowa.
Koszt zajęć: 750 zł. Opłata za zajęcia laboratoryjne jest stała i nie zależy od ilości uczestników.
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
ksztalcenie.ustawiczne@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 20