Szkolenie E-learning z Moodle – platforma szkoleniowa od podstaw – poziom rozszerzony

0

Cel
Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli akademickich z tworzeniem wybranych zaawansowanych aktywności na platformie Moodle.
Szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną, podczas której uczestnicy wykonują akcje na komputerach według instruktażu. Dodatkowo szkolenie kończy zadanie do samodzielnego wykonania przez uczestników.
Udział w szkoleniu zapewnia nauczycielom akademickim rozwój umiejętności wykorzystania platformy e-learningowej w ramach prowadzonych zajęć na platformie Moodle, a jednocześnie gwarantuje samodzielność w prowadzeniu kursu online w sytuacji wynikającej z zaostrzenia restrykcji epidemiologicznych.
Uczestnicy i warunki udziału
Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich prowadzących, którzy pragną rozwinąć swoje kompetencje w ramach korzystania z platformy e-learningowej Moodle. 

Szkolenie planowane jest w formie stacjonarnej, uwzględniającej obowiązujące zalecenia sanitarne.

Minimalna grupa do zainicjowania szkolenia to 6 osób, maksymalna to 21. 

Rekrutacja
Zgłoszenie należy wysłać do 26.11.2021 na adres mailowy: ksztalcenie.ustawiczne@upwr.edu.pl
Liczy się kolejność zgłoszeń!
Terminy
Szkolenie odbędzie się  15.12.2021 r. (środa),  godz. 9:00 – 12:45

Zajęcia będą prowadzone  z zachowaniem obowiązujących zaleceń sanitarnych w sali komputerowej 405 w budynku CDN. W przypadku wystąpienia dodatkowych restrykcji i niemożliwości przeprowadzenia szkolenia w sali, warsztaty zostaną zrealizowane za pomocą programu Zoom.

Program – założenia
1. Wprowadzenie.
2. Aktywności i aktywizacja studentów:
słownik pojęć
zadanie
lekcja
forum
3. Sprawdzanie wiedzy i umiejętności:
quiz
dodawanie pytań do bazy danych:
– wszystko albo nic wybór wielokrotny,
– wybór wielokrotny,
– esej,
– przeciągnij i upuść na tekst,
– wybierz brakujące słowa
4. Praca w grupie:
podział uczestników kursu na grupy
ustawienia aktywności dla pracy w grupie
5. Jak urozmaicić kurs:
odznaki
wybrane elementy H5P.
6. Zadanie dla uczestników szkolenia.
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
tel. 71 320 10 01, ksztalcenie.ustawiczne@upwr.edu.pl