Zarządzanie integrowaną produkcją rolniczą z elementami BHP

2 500

Adresaci
doradcy rolniczy, księgowi branży rolnej i spożywczej, ogrodnicy, producenci rolni, sadownicy, domownicy gospodarstw rolnych
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
24 h (3 dni)
Miejsce szkolenia
Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach, ul. Pawłowicka 87/87,101 51-250 Wrocław
Program
– produkcja rolnicza i ogrodnicza
– podstawy nawożenia i ochrony roślin
– magazynowanie i konserwacja płodów
– elementy rolnictwa zrównoważonego
– bezpieczeństwo i higiena pracy rolniczej
– wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Uczelnia  zapewnia zakwaterowanie oraz wyżywienie.
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
ksztalcenie.ustawiczne@upwr.edu.pl
tel. 71 320 10 00