Zrozumieć przeżuwacza, czyli praktyczne rozwiązania w hodowli owiec i kóz

300

Cel szkolenia
udział w szkoleniu przyczyni się do podniesienia wiedzy uczestników w zakresie praktycznych rozwiązań w hodowli małych przeżuwaczy.
Adresaci
 hodowcy owiec i kóz
Data
18.01.2020 r.
Czas trwania
8 godzin dydaktycznych
Miejsce szkolenia
Stacja Badawczo-Dydaktyczna w Swojczycach, ul. Wschodnia 68, 51-513 Wrocław
Program
 1. Charakterystyka przeżuwaczy aspekty anatomiczne i fizjologiczne oraz ich wpływ na prowadzenie hodowli na odpowiednim poziomie, również ekonomicznym.
 2. Żywienie owiec i kóz­­­ – omówienie pasz stosowanych w żywieniu małych przeżuwaczy.
 3. Pomieszczenia dla zwierząt – omówienie podstawowych przepisów i norm.
 4. Rozród – stanówka i wykoty.
 5. Zabiegi zootechniczne i pielęgnacja:
  • korekcja racic;
  • strzyżenie owiec;
  • przegląd ocena kondycji i zdrowia;
  • ważenie owiec.
 6. Choroby przeżuwaczy, pierwsza pomoc, profilaktyka, domowe metody reagowania.
 7. Organizacje pomocnicze – związki hodowców zrzeszenia, agencje restrukturyzacji.
Kadra
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Swojczycach.
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Informacje dodatkowe
 • każdy uczestnik szkolenia otrzyma świadectwo ukończenia wystawione przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na podstawie art. 162 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668).
 • Grupa 15 osobowa
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
tel. 71 320 10 01