Azotany i fosforany w środowisku

27

Wypełnij kartę zgłoszenia, a jeśli masz pytania zostaw swoje dane - oddzwonimy!
Karta zgłoszeniaZapytaj o szczegóły
Adresaci
uczniowie
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
1 godzina
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 24 a, Wrocław
Program
– Przemieszczanie azotu i fosforu oraz skutki tego zjawiska dla środowiska
– Analiza zawartości azotanów w próbkach wody, warzyw i owoców metodą kolorymetrii
– Analiza kolorymetryczna roztworów oraz wody na zawartość fosforanów
Kadry
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Katedry Żywienia Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć laboratoryjnych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Grupa 15 osób
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Kontakt
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@up.wroc.pl
tel./fax 71 320 51 20

Karta zgłoszenia    Sposób finansowania
    Jestem świadomy/świadoma mojego prawa dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również oświadczam, że podanie tych danych było dobrowolne.