Azotany i fosforany w środowisku

27

Adresaci
uczniowie
Data
do uzgodnienia
Czas trwania
1 godzina
Miejsce szkolenia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 24 a, Wrocław
Program
– Przemieszczanie azotu i fosforu oraz skutki tego zjawiska dla środowiska
– Analiza zawartości azotanów w próbkach wody, warzyw i owoców metodą kolorymetrii
– Analiza kolorymetryczna roztworów oraz wody na zawartość fosforanów
Kadry
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Katedry Żywienia Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu zajęć laboratoryjnych
Informacje dodatkowe
Możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia.
Grupa 15 osób
Wymagane dokumenty
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla osób indywidualnych
umowa o świadczeniu usług edukacyjnych dla grup zorganizowanych
Kontakt
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@up.wroc.pl
tel./fax 71 320 51 20